Toekomst in zicht - 12 weken programma

Met het programma – Toekomst In Zicht – krijg je een eerlijk beeld van jouw eigen inzetbaarheid (employability).
Wij helpen je te verkennen wat je wilt en kunt – de onderwerpen waar veel loopbaancoaching op is gericht.
Daarnaast ga je jouw markt analyseren: waar is in de maatschappij behoefte aan? Waar wordt voor betaald? Kortom: wat is jouw marktwaarde, hoe kun je die zo goed mogelijk te gelde maken, en wat kun je doen om hem te verhogen?

Toekomst in zicht - 12 weken programma